Andrahandsuthyrning

Villkor vid andrahandsuthyrning

I egenskap av bostadsrättsinnehavare åtar du som ägare av bostaden ansvaret att individ/er
som hyr i andrahand förstår samt efterlever satta trivselregler för BRF Kornetten 1 samt
samfälligheten.

Om trivselreglerna inte efterföljs så har styrelsen rätt att antingen utfärda en varning eller att
häva kontraktet helt.

Om styrelsen häver kontraktet pga att trivselreglerna inte efterföljs så kommer vi att vara
väldigt restriktiva med att godkänna en annan uthyrning under 1 års tid.

Det är med andra ord viktigt att du informerar dina hyresgäster om föreningens trivselregler
då dom har samma skyldigheter att följa dessa som alla andra som bor här.

Trivselreglerna hittar ni på:
https://brfkornetten1.com/dokument/Trivselregler