Förråd

Till varje lägenhet finns ett förråd, detta är beläget på källarplan, -1. Ditt förråd ska alltid vara låst, även om det står tomt.

Om förrådet vid tillträdet inte är tomt har du skyldighet att kontakta någon i styrelsen och meddela detta. Vid förvaring av kemikalier eller annat som kan avge lukt eller ångor måste tättslutande behållare användas. I förrådet är det inte tillåtet att förvara mat, djurfoder eller annat som kan dra åt sig möss och annan ohyra. Viss förvaring kan tillåtas men då måste förvaring ske i täta och säkra förpackningar. Observera att eldfarliga vätskor (t ex bensin) inte får förvaras i förrådet. Gasoltuber får ej förvaras i förrådet, dessa går utmärkt att förvara utomhus året om.

Det är också absolut förbjudet att ställa saker i källargången p.g.a. brandrisk. Dessa saker kan komma att bortföras utan föregående varning. När du flyttar från vår bostadsrättsförening måste du se till att ditt förråd är tomt.