Trivselregler

Som medlem i Brf Kornetten 1 delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Nedan följer de regler som gäller.

DET HÄR BÖR DU VETA

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna vilket innebär att det är styrelsen som övervakar att de här ordningsreglerna efterlevs.

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar och är därför skyldig att följa ordningsreglerna.

Ordningsreglerna är ett komplement till bostadsrättsföreningen Kornetten 1s stadgar.

Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen 2017-11-23 att gälla fr.o.m. 2017-11-23

FÖR VEM GÄLLER REGLERNA?

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare – även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för hyresgäster som hyr i andra hand samt för föreningens egna hyresgäster.

HAR DU FRÅGOR?

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

1. ALLMÄN AKTSAMHET
 • Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för drift, underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
 • Om akut skada inträffar i huset, tag i första hand kontakt med fastighetsansvarig (se information på anslagstavlan i trapphuset eller förningens hemsida). Akutnummer till hiss- och fastighetsjour finns anslagna på samma tavla.
 • Vid brand eller allvarlig olycka ring 112!
2. SÄKERHET
 • Kontrollera att porten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. Detsamma gäller källar- och garagedörrar.
 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
 • Var försiktig med eld.
 • Din lägenhet ska enligt bostadsrättslagen vara utrustad med fungerande brandvarnare.
 • Meddela gärna grannar eller styrelsen om du är borta från din lägenhet under en längre period.
 • Se till att ditt postfack töms regelbundet.
3. GEMENSAMMA KOSTNADER

Var sparsam med varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Kostnader för el i gemensamma utrymmen, städning av trapphus/hiss/tvättstuga betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.

4. BALKONGER

Balkonger får inte användas för:

 • permanent förvaring av diverse bohag som inte hör till normal balkongmöblering.
 • skakning av mattor, sängkläder m.m. i större omfattning.

Inga fimpar får kastas ned på gatan.

Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket för att förhindra ras eller läckage.

Se till att balkongdörrar är ordentligt stängda för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

För inglasning av balkong eller uppsättande av markiser krävs bygglov och tillstånd av föreningen.

5. TRAPPHUS OCH ENTRÉ

Det är inte tillåtet att ställa hushållssopor, tidningar och tomglas utanför lägenhetsdörren, ej heller i entrén. Det är inte tillåtet att placera oönskad post eller annat skräp på eller under postboxarna.

6. HISSEN

Vid felanmälan, kontakta i första hand styrelsen som gör en anmälan till KONE som sköter driften av våra hissar.  Anledningen till detta är för att undvika flertal felanmälningar.

7. TVÄTTSTUGA OCH FÖRENINGSLOKAL

Föreningen har ingen gemensam tvättstuga eller föreningslokal.

8. CYKEL, BARNVAGN MM

Barnvagnar, cyklar och rullatorer får ej placeras i entrén/trapphus. Barnvagns- och cykelrum finns i anknytning till garaget. Två cykelplatser per lägenhet gäller.

9. GARAGE

Brf Kornetten 1 förfogar över 29 garageplatser. Corepark sköter uthyrningen av garageplatserna. 2019 kostar en plats 1210kr/mån i hyra, hyran höjs därefter med 2.5% per kalenderår. Du kommer in och ut ur garaget med din bricka. För att beställa en fjärrkontroll till garaget eller för att hyra garageplats, kontakta Corepark direkt: 08-650 02 15.

 • Cyklar ej tillåtna i garaget, vi hänvisar till cykelförråden.
 • Lösa föremål så som barnstolar, rengöringsmedel, pulkor, bildäck etc är ej tillåtna att förvara. Dessa förvaras i förråden.
10. AVFALLSHANTERING, ELAVFALL OCH KEMISKA PRODUKTER
 • Kasta inget annat än papper, plast samt restavfall i de angivna gemensamma sopnedkasten belägna på innergården. Särskilt pizzakartonger har en tendens att fastna och orsaka stopp.
 • Kartong, metall, glas, batterier och plast lämnas och sorteras i grovsoprummet vid Drakengatan 5. Elektronikavfall (t.ex. datorer och tv-apparater), färg, andra kemiska produkter får inte lämnas i soprummet.
 • Matavfall mals ned i avfallskvarnen i ditt kök.
11. KÄLLARFÖRRÅD

Endast personliga tillhörigheter får vara i det förråd som hör till din lägenhet. Inget får placeras i gångarna eller andra utrymmen utanför ditt förråd. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i ditt förråd. Ditt förråd ska alltid vara låst, även om de står tomt.

12. PARABOLANTENN

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

13. LÄGENHETSDÖRRAR

Det är inte tillåtet att sätta upp lappar och etiketter på lägenhetsdörrar eller gemensamma ytor i trapphuset. Använd dig av C/O-adress om du har eget företag, inneboende eller hyr i andra hand.

14. GRILLNING

Grillning får endast ske med gasolgrill på markplan, terass och boende våning 5. Kolgrill är ej tillåtet. Elgrill är tillåtet på övriga balkonger. Som alltid gäller visad hänsyn till dina grannar.

15. STÖRNINGAR

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av grannar. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t.ex. i trappa, hiss, tvättstuga och garage.

Några exempel på vad lagen menar:

 • Ljudstörningar är inte tillåtna. Man får inte störa genom att föra oväsen som t ex att tala alltför högt eller skrika. Man bör inte spela högt på musikanläggning, musikinstrument eller ha tv:n på alltför högt.
 • Man får inte föra oväsen i trapphuset. Detta gäller även besökare till lägenheten.
 • Husdjur får inte skälla eller yla så att grannar störs.

Reglerna gäller dygnet runt, men är extra angelägna att följa från kl. 22.00 på kvällen till klockan 08.00 på vardagar och kl. 09.00 på helgen. Om ni planerar att ha fest rekommenderas det att ni informerar era närmaste grannar.

BYGGA OCH RENOVERA

Informera och kom överens med berörda grannar om tider för renoveringen. Lägg bullriga jobb så som borrning m.m på vardagar mellan 08.00 och 17.00, helg mellan 10.00 och 17.00.

16. ANDRAHANDSUTHYRNING

Ansökan om andrahandsuthyrning sker direkt till Nytorget förvaltning.

17. LÄGENHETSUNDERHÅLL

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten.
Vad som är bostadsrättsinnehavarens skyldighet att underhålla framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas bl.a. lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras. Föreningen tillhandahåller inte någon reparationsfond för inre underhåll. Bostadsrättsinnehavare ansvarar själva för att rensa avlopp i kök och badrum.

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Vattenskador kostar mycket pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

Varje rekommenderar alla bostadsrättsinnehavare att teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

18. FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETEN

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Väsentliga förändringar kräver dock styrelsens tillstånd. Med väsentliga förändringar avses ingrepp i bärande konstruktion, ändringar av gas-, vatten- eller avloppsledningar, eller sådant som är till påtaglig skada för föreningen. Ibland kan det också behövas bygglov för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Ansökningsblankett för ombyggnad finns på föreningens hemsida.

19. RÖKNING FÖRBJUDEN I GARAGET
20. RASTNING AV HUNDAR

Hundar får ej rastas på insidan av gården eller på utsidan i/på föreningens mark.