Renovering

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten.
Vad som är bostadsrättsinnehavarens skyldighet att underhålla framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas bl.a. lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras. Föreningen tillhandahåller inte någon reparationsfond för inre underhåll. Bostadsrättsinnehavare ansvarar själva för att rensa avlopp i kök och badrum.

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Vattenskador kostar mycket pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

Vi rekommenderar alla bostadsrättsinnehavare att teckna en hemförsäkring.