Parkering

Garage för medlemmar

Corepark AB ansvarar för uthyrning av parkeringsplatser i ditt garage. Garaget har totalt 115 stycken parkeringsplatser. Av dessa tillhör 29 stycken Brf Kornetten 1 (varav 2 stycken är handikapplatser). Ifall du inte tidigare gjort intresseanmälan till Åke Sundvall AB (byggherren) är du välkommen kontakta Corepark.

Platserna hyrs ut som reserverade vilket innebär att man har en fast tilldelad parkeringsplats.

El-/hybridbil

Föreningen har 6st parkeringsplatser med laddstation för el-/hybridbilar som laddas med kabel. Huvudkön för p-platser är densamma för alla. Platser för el-/hybridbilar kommer i andrahand i mån tillgänglighet. Det krävs bevis på att man är brukare av ett sådant fordon för att kunna hyra p-plats för el-/hybridbil.

För dig med el-/hybridbilplats behöver du registrera ett konto på

https://cloud.opigo.se

Du måste ange anläggnings-ID 1283 när du registrerar ditt konto.

En RFID-tagg eller bricka kommer att skickas ut till dig mot en kostnad på 110kr. När du som medlem skapat ditt konto och beställt din tagg/bricka mailar du styrelsen, som lägger upp dig och din tagg i föreningens system. När taggen anlänt med post kan du börja ladda bilen. Meddela styrelsen om du vill ha en kort genomgång av hur laddstationen fungerar. Information finns även klistrad på laddstationerna.

För brukare av laddstationen tillkommer en abbonemangsavgift på 75kr/mån samt 2,25kr/kWt (2021 års priser).

Priser

Priset är fastställt till 1271 kronor inklusive moms per plats och månad. Från och med den 1 januari 2022 höjs hyran med 2,5 %. Samma pris gäller för handikapplatserna. Avisering av parkeringsplatserna sker kalenderkvartalsvis med månadsvis betalning.

Inpassering

Garaget nås med nyckelbricka som erhålles i samband med inflytt. Läsare sitter vid in- och utfart vid garageporten samt vid gångentréer. Vi erbjuder även en s.k. handsändare för att underlätta passage med bil (slippa stiga ur bilen) till ett pris om 550 kronor.

Uppsägning

Eventuell uppsägning av en parkeringsplats ska ske skriftligen per mejl till Corepark senast en månad innan ett nytt kalenderkvartal börjar.

Uppsägning av laddstationsabbonemang görs till AutoCharge.

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta Corepark med intresseanmälan eller andra parkeringsrelaterade frågor. Kontaktuppgifterna är: info@corepark.se eller telefon 08-650 02 15.

  • Cyklar ej tillåtna i garaget, vi hänvisar till cykelförråden.
  • Lösa föremål så som barnstolar, rengöringsmedel, pulkor, bildäck etc är ej tillåtna att förvara i garaget. Dessa förvaras i förråden.

Parkering gäster

Gäster får parkera på avsedda parkering längs ut med gatorna i hela Barkarbystaden. Betalning sker via betalappen – WayToPark – Ange parkeringszon 8801 i appen alternativt i p-automaten placerad i hörnet av Drakengatan/Viggengatan.