Parkering

Garage för medlemmar

Corepark AB ansvarar för uthyrning av parkeringsplatser i ditt garage. Garaget har totalt 115 stycken parkeringsplatser. Av dessa tillhör 29 stycken Brf Kornetten 1 (varav 2 stycken är handikapplatser). Ifall du inte tidigare gjort intresseanmälan till Åke Sundvall AB (byggherren) är du välkommen kontakta Corepark.

Platserna hyrs ut som reserverade vilket innebär att man har en fast tilldelad parkeringsplats.

Efter färdigställande av hela fastigheten kommer Corepark att installera kameror i garaget i syfte att öka säkerheten.

Priser

Priset är fastställt till 1210 kronor inklusive moms per plats och månad. Från och med den 1 januari 2020 höjs hyran med 2,5 %. Samma pris gäller för handikapplatserna. Avisering av parkeringsplatserna sker kalenderkvartalsvis med månadsvis betalning. Vi kan även erbjuda autogiro och senare under året även möjlighet till E-faktura.

Inpassering

Garaget nås med nyckelbricka som erhålles i samband med inflytt. Läsare sitter vid in- och utfart vid garageporten samt vid gångentréer. Vi erbjuder även en s.k. handsändare för att underlätta passage med bil (slippa stiga ur bilen) till ett pris om 550 kronor.

Uppsägning

Eventuell uppsägning av en parkeringsplats ska ske skriftligen per mejl till Corepark senast en månad innan ett nytt kalenderkvartal börjar.

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta Corepark med intresseanmälan eller andra parkeringsrelaterade frågor. Kontaktuppgifterna är: info@corepark.se eller telefon 08-650 02 15.

  • Cyklar ej tillåtna i garaget, vi hänvisar till cykelförråden.
  • Lösa föremål så som barnstolar, rengöringsmedel, pulkor, bildäck etc är ej tillåtna att förvara i garaget. Dessa förvaras i förråden.

Parkering gäster

Gäster får parkera på avsedda parkering längs ut med gatorna i hela Barkarbystaden. Betalning sker via betalappen – WayToPark – Ange parkeringszon 8801 i appen alternativt i p-automaten placerad i hörnet av Drakengatan/Viggengatan.