Styrelsen

En bostadsrättsförening måste alltid ha en styrelse, bestående av minst 3 medlemmar. Styrelsens viktigaste arbetsuppgifter är att ansvara för förvaltningen av föreningens fastighet och sköta ekonomin såsom bokföring, avisering av hyror och årsavgifter. Det ska vara ordning och reda, de regler som gäller för de boendes gemensamma trevnad ska upprätthållas. Styrelsen ska informera om aktualiteter och vara öppen i sin kommunikation mot medlemmarna, styrelseprotokollen är däremot sekretessbelagda.
Styrelsen sammanträder ca 1 gång/månad och kontaktas via e-post brfkornetten1@gmail.com. Målet är att vi i styrelsen ska svara inom 48h.

Efter senaste ordinarie stämma, 2021-05-01, har styrelsen följande sammansättning:

Ordförande – Sunil Grover 

Ledamot – Marcus Melander

Ledamot – Maja Rydmark

Ledamot – Marcus Ackefelt