Lägenheterna

Dörr och lås

Lägenheterna är utrustade med säkerhetsdörrar. Kontakta styrelsen om extra nycklar behövs, det går inte att beställa detta själv. Kostnaden för en extranyckel är 350:- (2018). Börjar låset att kärva kan det vara dags att smörja upp låset, kontakta styrelsen som har ändamålsenlig låsspray.

Ventilation

Luftomväxling i fastigheten sker genom ett förstärkt självdragssystem. I lägenheterna sitter tilluftskanal under fönstren och frånluftskanaler finns i badrum och kök och ev i sovrummet. Spisfläkten.

Rengör alla kanaler regelbundet (3 – 4 ggr/år) för bästa hygien och säkrat flöde. Kontrollera att ventilationen i badrummet är tillräcklig genom att t ex sätta ett ark toalettpapper över frånluftsgallret, pappret ska ”sugas fast” i gallret och inte trilla ner.

Värme

Fastigheten värms upp genom fjärrvärme. Radiatorerna är försedda med termostater som är injusterade så att lägenheterna ska hålla ca 21-22 °C. Som lägenhetsinnehavare kan du tänka på följande för bästa komfort

  • avlufta elementen ett par gånger om året
  • täta ordentligt runt fönster och balkongdörrar
  • att inte ha elementskydd eller stora möbler framför elementen eftersom värmen då ej distribueras i ventilationsflödet i rummen.
Vatten och avlopp

Se sida Vattenavstängning för information om avstängning av vattnet.

Rensa och rengör vattenlås till dusch och tvättställ regelbundet. Upplevs problem med att vattnet rinner ut långsamt bör vattenlåset rensas. Uppstår det problem med lukt från avloppet kan det också bero på vattenlåset eller att packningar i kopplingarna inte är täta så börja med att undersöka dessa.

Hushållsel

EON är det bolag som är nätägare, och som idag distribuerar el till er bostad. Vid
tillträdesdagen bör ni ha tecknat avtal i form av en nyteckning med EON för elnätet då
föreningen ej längre står som avtalspart. Ni kan fritt välja elhandlare, alltså vem som skall leverera elen till er bostad. Gör ni inget val fortsätter leveransen från EON. Om ni vill ha mer information om er anläggning eller för att teckna avtal för el behöver ni ert Anläggnings-ID.

Data-, tele- och TV-tjänster

Er bostad är ansluten till ett så kallat öppet fibernät via IP-only. Det innebär att ni väljer och tecknar abonnemang med den leverantör av data-, tele- och TV-tjänster som ni själv önskar. Läs mer om vilka leverantörer som är anslutna till IP-onlys nät på www.ip-only.se.