Föreningen

Vi är Brf Kornetten 1 och ingår tillsammans med Brf Takten 1, Brf Tonen och Brf Trumslagaren 1 (de övriga tre föreningarna i kvarteret) i en gemensamhetsanläggning som förvaltas genom Samfällighetsföreningen Paraden. Exempel på gemensamma anläggningar är innergården, soprum, garageinfart och teknikutrymmen. Kostnaden för driften av dessa delar delas mellan de fyra föreningarna och ingår i årsavgiften.