Nyheter

2022-05-06

Föreningen har haft årsstämma för 2022 och en ny styrelse har bildats. 
Den nya styrelsen består av:

Sunil Grover               Styrelseledamot, ordförande
Marco Gonzalez            Styrelseledamot
Maria Johansson           Styrelseledamot
Sara Zeaiter               Styrelseledamot
Sebasthian Schwab         Styrelseledamot
Veronica Abrahamsson      Styrelseledamot
Tommy Lindberg           Styrelsesuppleant

2020-09-29

Det skedde ett stopp i avloppet på Drakengatan 1. Detta berodde på att stora mängder papper och våtservetter spolats ner. Detta fick avhjälpas akut av vår jour-tjänst. Det är mycket viktigt att boende respekterar reglerna för avlopp och därmed inte spolar ner föremål gjorda av material som ej bryts ner av vatten (såsom våtservetter, bindor etc). Detta eftersom det skapar olägenhet samt är en ekonomisk börda för föreningen.

2020-06-08

Byte av vattenmätare kommer ske i samtliga lägenheter. Detta efter senaste tidens strömavbrott med påföljande vattenläckage. Var vänliga släpp in hantverkare alternativt sätt era dörrar i service-läge tills dess att er mätare är bytt.

2020-05-03

Onsdagen den 29 april fick vi klart med ett nytt påkörningsskydd i garaget för p-plats 1-15 mot väggen för att slippa skador på väggen. Vi blev även klara med förstärkningen av alla dörrar i källargången i fastigheten(Drakgengatan 1-5).

2020-04-28

Föreningen höll sin årliga stämma och en ny styrelse har bildats. Den nya styrelsen består av:

Ledamot - Daniel Gjörwell
Ledamot - Khajidmaa Gjörwell
Ledamot - Hager Berhane
Ledamot - Sarah Dayan

Suppleant - Sunil Grover
Suppleant - Marcus Melander
Suppleant - Hussien Alsharif

Information om nya styrelsen och respektives roll kommer att uppdateras inom kort på informationstavlan i varje port samt här på hemsidan. Ny årsredovisning laddas upp här på hemsidan inom kort. På stämman togs beslut om att installera övervakningssystem i föreningens utrymmen för att minska inbrotten och skadegörelse på/i föreningens egendom.

2020-02-19

P-plats för el-/hybridbil är nu klart. Mer info om bokning mm finner du under fliken ”För medlemmar” – ”Parkering”.

2019-11-19

Den senaste tiden har det kommit in en del förfrågningar gällande namnbyte/-tillägg på tavlan i porten. I vårt avtal med förvaltningen igår bytet av namn vid försäljning, då nya ägarnas namn sätt upp. Blir man sambo eller dylikt efter ett köp debiteras man 400kr inkl moms av förvaltningen om man vill att dom gör ändringar. I denna kostnad om 400kr inkl moms ingår även borttagning av namnet. Borttagningen sker dock endast på uppmaning av den aktuella medlemmen. Det är alltså inget förvaltningen håller koll på.

Beställning kan endast göras via info@nytorget.se och ett utdrag från Folkbokföringen ska bifogas för att beställningen ska vara giltig.

2019-11-19

Debiteringen av varmvattnet har fallit bort en period under året i samband med byte av förvaltningsbolag pga att vår nya förvaltning Nytorgets ekonomisystem inte gått synka med filerna för debiteringen. Detta är nu löst och vid nästa avisering för Q1 2020 kommer aviseringen igång även för faktiskt förbrukning av varmvatten. From och med nu kommer inte kostnaden att spridas ut. Den kommer istället som en klumpsumma 4 ggr om året.

2019-11-19

Måndagen den 18 november delade vi ut information i brevlådorna till samtliga medlemmar gällande en extra stämma föreningen kommer hålla under januari månad. Med information igår delades det ut lappar för motioner. Dessa ska vara styrelsen till handa senast söndagen den 1 december för sammanställning. De motioner som kommer in efter 1 december 2019 kommer inte att tas upp på extra stämman. Kallelse till själva extra stämman kommer ut under mitten av december.

2019-10-03

Laddstation för bilar

På senaste styrelsemötet togs beslut om att beställa in laddstationer för elbilar, hybrider osv. Den 15 oktober kommer installationen påbörjas och beräknas ta några dagar. Vi kommer att sätta upp anslag i samtliga portar med mer information. Informationen även att läggas in alla medlemmars brevlådor.

2019-10-03

Debitering varmvatten

Efter att vi bytte förvaltningsbolag har debiteringen av faktiskt förbrukning av varmvatten hos medlemmarna inte fungerat korrekt. Vi har därmed inte debiterat något och föreningen har tagit kostnaden hittills. Vi håller på och kör tester nu och tanken är att vi kommer att köra igång med mätningen from 1 oktober 2019 och första debitering sker på aviseringen för januari 2020. Debiteringen kommer att ske kvartalsvis retroaktiv precis som vi tidigare tagit beslut om.

2019-07-05

Under vecka 29 kommer Gustrings Elektriska AB att utföra nedsäkring från 20A till 16A hos de som tidigare anmält intresse för detta. Exakt dag är inte spikat, men dom kommer inte att behöva tillträde till någon lägenhet. Nedsäkringen sker från huvudskåpet i trapphuset och Gustrings kommer att knacka på varje lägenhet innan dom bryter strömmen individuellt.

Ni som missat att anmäla intresse tidigare har på er tom söndagen den 7 juli. På måndag morgon skickar vi info till Gustrings för bearbetning.

Vi har diskuterat gruppabonnemang lite och kommit fram till att det är en stor kostnad idag att ta och vart rekommenderad att säkra ner individuellt till att börja med.

Information kommer även upp i trapphusen.

2019-05-09

Överlämningen av förvaltningen och driften från Storholmen till Nytorget Fastigheter AB har genomförts. Torsdagen den 9 maj gick Nytorget in som ny driftansvarig för Brf Kornetten 1. Alla felanmälningar ska from fredagen den 10 maj gå till Nytorget fastigheter AB. Kontaktinformation finner du under fliken ”Kontakt”, samt Förening – Förvaltning och felanmälan. Varje medlem fick information om övergången i sin brevlåda igår, torsdagen den 9 maj. Ny kontaktinformation sitter även på anslagstavlan i varje port.

2019-05-02

Efter mycket strul har vi valt att pausa frågan om nedsäkringen. Styrelsen kommer att lägga allt fokus på att få till en så smidig övergång och uppstart som möjligt tillsammans med vårt nya förvaltningsbolag.

2019-05-02

För en tid sedan tog styrelsen ett beslut om att byta förvaltningsbolag pga att samarbetet med Storholmen inte fungerar. Brf Kornetten 1 har sedan 1 maj avtal med Nytorget Fastigheter AB, som har sitt säte i Bromma. Övergången kommer att ske i olika etappar  och information kommer att skickas ut löpande till alla medlemmar. Snarast möjligen kommer driften av fastigheten att skötas av Nytorgets fastighetsskötare. Felanmälningar mm kommer ska inom kort även skickas till Nytorget. Idag ska felanmälningarna fortfarande gå till Storholmen.

2019-05-02

Protokoll från stämman kommer att läggas i brevlådan hos respektive medlem när protokollet är justerat och signat av alla berörda parter.

2019-05-02

Föreningen har nu haft sin årliga stämma och en ny styrelse har bildats enligt följande.

Mattias Söderberg – Ordförande (sitter kvar)

Sallahaddin Husein – Ledamot (nyinvald)

Hager Berhane – Ledamot (nyinvald)

Daniel Gjörwell – Ledamot (tidigare roll som suppleant )

Sarah Dayan – Suppleant (tidigare roll som ledamot)

2019-04-07

Kallelse till årstämma Brf Kornetten 1. Torsdagen den 25 april 2019, 18.00 på Welcome Hotel i konferensrum Antigone. Vi bjuder på fika på plats.

Alla medlemmar har fått en kallelse i brevlådan tillsammans med en intresseanmälan för styrelseuppdrag, samt möjligheten till att lämna i en eller flera motioner. Samtliga dokument ligger även med nedan för nedladdning.

Kallelsen – Kallelse stämma 2019

Intressseanmälan styrelseuppdrag – Intresseanmälan stämma

Blankett för motion – Motionsblankett

2019-02-22

Vi fick idag en uppdaterad lista på tillgänglighet gällande uthyrning av förenings parkeringar i garaget. Det finns idag 2 st vakanta platser tillgängliga. I första hand gäller 1 p-plats/hushåll, men i mån av plats går det att hyra flera. Vid bokning av fler än 1 p-plats, gäller bara avtal tillsvidare med 1 månadsuppsägning för p-plats nr 2. Söker en befintligt medlem utan p-plats en p-plats i garaget prioriteras denna medlem och den som sist hyrde en 2:a p-plats förlorar därmed rättigheten till förmån för den utan. Det är med andra ord sist in, först ut som gäller.

Pris per p-plats 2019 är, 1210 kr

2019-02-22

Vi har i dagsläget 1 tomt förråd (Drakengatan 5) i föreningen som går att hyra för 300kr/månaden för den som önskar. 1 månads uppsägning gäller. Intresseanmälan sker till styrelsen. Först till kvarn gäller.

2019-02-22

Vi inväntar just nu startbesked från Eon för att starta nedsäkringen för de medlemmar som anmält intresse.

2018-12-29

Till boende i flerbostadshus i Barkarbystaden

Den 10 januari och 15 januari samlar vi in julgranar från er boende på stora torget. Mellan klockan 18-20 båda datumen står entreprenören och tar emot era granar vid sopbilen.

OBS! Inga granar får läggas på torget innan vi står där, utan ska ges till entreprenören direkt på plats.

Mvh Avfallsavdelningen Järfälla kommun

2018-12-29

Tillhållningsregler inför Nyår, KV Paraden

Nyår är fyrverkeriernas stora helg och visst är det vackert med en färgsprakande himmel men fyrverkerier bär alltid med sig risker.

Tänk på riskerna, fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.

Visa också hänsyn, tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Det är inte tillåtet att skjuta fyrverkerier i bostadsområdet. Och absolut förbjudet på innergården. Vill ni skjuta fyrverkerier kan ni göra det utanför Barkarbystadens bostadsområde, tex kring gamla flygfältet.

Var rädd om dig och ha ett riktigt Gott Nytt År!

2018-12-29

Arbetet med byte av huvudsäkring för de som anmält intresse har skjutits fram till februari som det ser ut nu. Ena orsaken är sena intresseanmälningar och andra är underbemanning hos bolaget som ska utföra nedsäkringen. Vi uppdaterar informationen löpande.

2018-11-22

Byte av huvudsäkring

Arbetet med sammanställning av intresseanmälningar från medlemmar som vill säkra ner från 20A till 16A pågår. När sammanställningen är klar bokas tid för själva nedsäkringen. Vi uppdaterar informationen löpande.

2018-11-22

Förbrukning varmvatten

Styrelsen har tagit ett beslut om att debitera den faktiska förbrukningen av varmvatten på varje lägenhet fr.o.m. 1 januari 2019. Till grund för beslutet ligger den faktiska förbrukningen för varje lägenhet. Den är idag väldigt ojämn och därmed inte rättvis mot övriga medlemmar sett till kostnad per månad.

2018-11-22

Årlig höjning av årsavgiften

Fr.o.m. 1 januari 2019 kommer årsavgiften för alla medlemmar i Brf Kornetten 1 att höjas med 2,5% enligt ekonomisk plan.