Vattenavstängning

Vattnet kan inte stängas av lokalt för varje lägenhet utan vid behov av vattenavstängning görs detta för hela fastigheten.

Planerad avstängning

Behöver du stänga av vattnet till lägenheten i samband med en renovering  gäller följande:

  • Meddelande om avstängning (klockslag ska framgå) ska sättas upp på anslagstavla vid entrén minst 48 h i förväg. Glöm inte att ta ner lappen när arbetet är slutfört.
  • Avstängning får göras kl 0900-1600 vardagar och skall hållas så kort som möjligt.

Akut avstängning

Om det uppstår ett akut och oavsiktligt vattenflöde i din lägenhet

  • Stäng av vattentillförseln i den aktuella ledningen genom att vrida på ballofix-ventil (eller liknande) om sådan finns
  • Torka upp så snart du kan för att undvika vattenskador
  • Om det inte hjälper kan läckaget komma från en ledning som inte kan stängas i lägenheten – då måste huvudkranen stängas tillfälligt tills felet hittas